Now showing items 1-1 of 1

  • Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych (added: 2014-03-05) 

    Januszko-Szakiel, Aneta (2014-03-05)
    W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia archiwum cyfrowe oraz przedstawiono typologię funkcjonujących archiwów cyfrowych. Zwrócono uwagę na odmienność archiwów instytucji pamięci i archiwów sektora biznesu, bądź ...