Now showing items 1-9 of 9

 • How to build a resilient society in a weak state: the case of Lebanon (added: 2022-12-14) 

  Issa, Alex (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The Beirut Port explosion brought to the world’s attention the long-term struggle of a population suffering from structural deficiencies due to the lack of efficient public policies and strong state institutions capable ...
 • Metafory i performance przemocy – konflikty społeczne i przemoc w świetle rozważań współczesnych teoretyków nauk społecznych (added: 2019-06-04) 

  Grzonka, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The Metaphors and Performances of Violence: The Social Confl icts and Violence in the Light of Considerations of Contemporary Social Theoreticians We live in the world of ubiquitous violence and on the other hand, refl ...
 • Obraz rodziny dysfunkcjonalnej we współczesnym kinie polskim (added: 2019-06-05) 

  Załucka, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article, on the basis of chosen fi lms, presents the portrait of a modern dysfunctional family in Polish movies. The author asks about the origin of these abnormalities as well as about the reasons of failure in these ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 : Konteksty rodziny (added: 2014-11-06) 

  Majorek, Marta; Cygan, Anna; Śledzianowski, Jan; Kasten, Anna; Szatkowski, Bernard; Bolińska, Marta; Kościółek, Jakub; Pekaniec, Anna; Załucka, Małgorzata; Bibik, Barbara; Kaczmarska, Małgorzata; Kliś, Maria; Lizak, Zygmunt; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego (added: 2019-02-06) 

  Mikos, Marcin; Kopacz, Piotr; Żurowska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: W publikacji przedstawiona została problematyka agresji skierowanej przeciw ratownikom medycznym pracującym w zespołach ratownictwa medycznego. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono metodą ankietową w ...
 • Przestępczość - resocjalizacja - profilaktyka. Współczesne aspekty (added: 2020-07-28) 

  Zinkiewicz, Beata; Kranc, Michał; Niedzielski, Mariusz; Śmigacz-Skawicka, Katarzyna; Czerwińska-Jakimiuk, Ewa; Malak, Małgorzata; Pułka, Jolanta; Grzesiak, Krystyna; Skulicz, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Z wprowadzenia: "Zagadnienia współczesnej przestępczości (a zwłaszcza dostrzegalnych zmian w jej rozmiarach i coraz bardziej zróżnicowanym obrazie), społecznej reakcji na to zjawisko i związanych z nim prób instytucjonalnie ...
 • Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615 (added: 2023-04-03) 

  Rosa, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Publikacja przedstawia działalność przestępczą sprawców dokonujących przestępstw z użyciem przemocy w ziemi sanockiej pod koniec XVI i na początku XVII stulecia. Ukazuje specyfikę ówczesnego sądownictwa kryminalnego, a ...
 • Psychospołeczne paradoksy przemocy (added: 2019-06-04) 

  Czerniak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The paper presents several paradoxes related to violence and their psychosocial explanations. The goal was not to deny the common knowledge, but to find a more complete description and better understanding of this complex ...
 • Zapobieganie przemocy przez mediację (added: 2019-06-04) 

  Pasiut, Błażej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Current article refers to the issue of the use of mediation as tool for prevention of violence in interpersonal relationships. The article presents use of mediation in situations with the thread of violence, both in the ...