Now showing items 1-2 of 2

  • Intercyza Matyldy Scheibler (added: 2020-02-21) 

    Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Stosunki majątkowe między małżonkami w Królestwie Polskim podlegały regulacji Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (dalej: KCKP), obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Mogły one funkcjonować w ramach ustawowego ustroju ...
  • Interpretacja pojęcia „wyprawa” na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875 (added: 2020-02-21) 

    Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego [dalej: KCKP], ogłoszony 28 listopada 1825 r., regulował zasady powstania i funkcjonowania małżeńskiego ustroju majątkowego. Dział V Oddział II KCKP - O prawach i obowiązkach między ...