Now showing items 1-1 of 1

  • Opłaty adiacenckie jako dochody gmin (added: 2020-02-13) 

    Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w ...