Now showing items 1-1 of 1

  • Urazy czaszkowo-mózgowe w praktyce ratownika medycznego (added: 2017-07-07) 

    Haftek, Patryk
    Urazy czaszkowo- mózgowe są najczęstszą przyczyną zgonów lub kalectwa u pacjentów, którzy doznali urazu wielonarządowego. W niniejszej pracy omówiono urazy głowy, z którymi ratownik medyczny może spotkać się w swojej ...