Now showing items 1-1 of 1

  • Kwestia podziemnego zgazowania węgla w Polsce (added: 2019-05-24) 

    Wojcieszak, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Problematyka podziemnego zgazowania węgla jest zagadnieniem budzącym coraz większe zainteresowanie zarówno producentów energii i jej odbiorców, jak też środowisk ekologów, czy wreszcie badaczy zajmujących się tym ...