Now showing items 1-2 of 2

  • Skutki nieopłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez płatnika (added: 2020-02-11) 

    Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Obowiązek obliczania, potrącania z dochodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy formułuje art. 46 ust. 1 ustawy systemowej. Powinność ta wynika z obligatoryjnego ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2010 (added: 2014-04-01) 

    Pisarczyk, Łukasz; Ćwiertniak, Bolesław Maciej; Walczak, Krzysztof; Wypych-Żywicka, Alina; Cholewa-Klimek, Magdalena; Kubot, Zdzisław; Ludera-Ruszel, Agata; Hofmańska, Ewa; Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)