Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2014 (added: 2016-02-22) 

    Kraj, Kazimierz; Milczanowski, Maciej; Wolska-Liśkiewicz, Ewa; Piziak-Rapacz, Anna; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Aksamitowski, Andrzej; Chodyński, Andrzej; Adamczyk, Natalia; Pieróg, Iwona; Bednarz, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty (added: 2019-05-27) 

    Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Zakres artykułu obejmuje najbardziej istotne elementy funkcjonującego systemu zarządzania w transporcie kolejowym ...