Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamizm bytu ludzkiego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca (added: 2017-04-11) 

    Gałkowski, Stanisław (Instytut Tomistyczny, 2011)
    Doświadczenie dynamizm u bytu ludzkiego połączone z racjonalną refleksją nad jego naturą prowadzi do zrozumienia przez człowieka zarówno jego samego, jak i jego pozycji w otaczającym go świecie. Położenie tak dużego nacisku ...
  • Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera (added: 2017-04-18) 

    Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
    The article attempts to indentify the distinctive features between philosophy and literature. One of the principal differences between the philosophical and literary narration is that the metaphor is a legitimate means of ...