Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2009 (added: 2014-03-28) 

  Czaja, Jan; Jaworski, Michał; Kraj, Kazimierz; Ciechanowski, Grzegorz; Stańczyk, Jerzy; Żebrowski, Andrzej; Mielus, Magdalena; Plichta, Jarosław; Urban, Andrzej; Kosmaty, Piotr; Pepłoński, Andrzej; Służałek, Dominik; Докашенко, Віктор М.; Śliż, Małgorzata; Banach, Marian; Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa w perspektywie wzrostu znaczenia tożsamości kulturowych (added: 2020-01-31) 

  Stańczyk, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł okazuje, jak bardzo rozszerzony został zakres badań nad bezpieczeństwem, zarówno w wymiarze podmiotowym (uwzględniając inne podmioty niż państwa, w tym jednostki ludzkie), jak również w wymiarze przedmiotowym. ...
 • Kultura popularna w medialnych kontekstach (added: 2016-10-17) 

  Pawlus, Tadeusz; Majerek, Bożena; Dudek, Karolina J.; Piotrowska, Anna G.; Raczek-Karcz, Marta Anna; Wójcik, Grzegorz; Jaskulska-Dwuraźna, Katarzyna; Czerniak, Anna; Belcer, Agnieszka; Galata, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Sala-Szczypiński, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej (added: 2019-06-24) 

  Panek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Problematyka kultury i jej wpływu na życie codzienne człowieka jest tematem bardzo szerokim i wielokrotnie podejmowanym w literaturze pedagogicznej i andragogicznej. Wielu autorów skupia się na badaniu problematyki czasu ...
 • Kulturowy wymiar bezpieczeństwa : aspekty teoretyczne i praktyczne (added: 2017-07-17) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Niniejsze opracowanie Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne jest aktualizacją i rozwinięciem opublikowanej w 2008 r. przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne książki Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. ...
 • Model interpretacji przemian tożsamości narodowej (added: 2019-06-13) 

  Ostafińska-Konik, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Oblicze współczesnego świata kształtowane jest przez wiele różnych czynników. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują procesy globalizacyjne. Dobitnie świadczą o tym kierunki dociekań nauk społecznych oraz wzmożone ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2005 : Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności (added: 2014-07-04) 

  Szmyd, Jan; Kocik, Lucjan; Jaskulska, Katarzyna; Makiełło-Jarża, Grażyna; Panek, Anna; Drobny, Paweł; Szot, Wojciech M.; Grochowski, Jan; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kuziel, Katarzyna; Szarota, Zofia; Balicka, Agnieszka; Stancheva-Popkostadinova, Vaska; Kliś, Maria; Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara; Loranc, Katarzyna; Młynarczyk, Michał; Wasilewska, Monika; Wójcik, Katarzyna; Józefik, Barbara; Kolarzyk, Emilia; Jaworska-Szyc, Jagoda; Łyszczarz, Justyna; Moszner, Katarzyna; Kaczmarska-Maderak, Anna; Pasiut, Błażej; Seweryn, Olga; Klimek, Krystyna; Pabiańczyk, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Socjologia tożsamości (added: 2015-09-23) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki (added: 2020-05-05) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z przedmowy: "Pierwszą próbę uporządkowania problematyki stosunków międzykulturowych podjąłem, przygotowując wykłady wygłaszane na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja ...
 • Tożsamość a globalizacja (added: 2018-06-11) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Zebrane w tej książce szkice naukowe i filozoficzne poświęcone są głównie szeroko pojętej tożsamości narodowej i kulturowej oraz powiązanych z nią procesom globalizacyjnym. Jest to zagadnienie obecnie dość często ...
 • Wyzwania w komunikacji międzykulturowej wynikające z uznania innych ładów aksjonormatywnych ugruntowanych religijnie (added: 2014-12-19) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  These days individual nations and cultures have to deal with a new necessity, which stands before them in face of numerous contacts with others: namely acceptance of diversity, negotiation from a position of respect for ...