Now showing items 1-2 of 2

  • Albo bezpośrednia, albo demokracja (added: 2017-04-11) 

    Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2011)
    Zwrócenie uwagi na negatywne skutki, jakie może za sobą pociągnąć rozpowszechnienie się zasad demokracji bezpośredniej (choć należy pamiętać, że są zagrożenia wprawdzie realne, ale niebędące koniecznym następstwem tej formy ...
  • Polityka historyczna - o bezużyteczności pojęcia (added: 2017-03-05) 

    Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)