Now showing items 1-15 of 15

 • Czy bity są życiem, a śmierć to dopiero początek? Cywilnoprawne implikacje śmierci człowieka związane z rozwojem mind uploadingu (added: 2020-04-20) 

  Szpyt, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  One of the most commonly disputed topics in the new technologies sector in 2018 was Artifi cial Intelligence and a probability of granting it a legal capacity. A situation in which an algorithm, i.e. in practical terms: ...
 • Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”? (added: 2020-11-02) 

  Jasińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The article is intended to answer the question of whether it is possible to fully automate electronic writ proceedings, and thus whether it is possible to replace the issuing court order court referendaries with a computer ...
 • Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe (added: 2020-04-20) 

  Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  “Judgment reserved for qualifi ed judges” - is a statement which will is not most likely soon (if ever) going to become outdated in relation to the judicial process in Polish legal system. Can it not be assumed, however, ...
 • Przegląd algorytmów ewolucyjnych i ich zastosowań (added: 2014-06-20) 

  Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Algorytmy ewolucyjne, których działanie w sztucznym środowisku naśladuje procesy powstawania kolejnych pokoleń w środowisku naturalnym, i związane z nim obliczenia to dział sztucznej inteligencji. W związku z rozwojem prac ...
 • Rekomendacje OECD jako ramy etyczne i prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji (added: 2020-11-02) 

  Kubiak-Cyrul, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  New technologies using artifi cial intelligence play an increasingly important role in everyday life and are a source of profound social change. The prospect of the expansion of ‚intelligent’ machines that think and make ...
 • Robotyka bezpieczeństwa i ratownictwa jako nowy obszar nauki i inżynierii bezpieczeństwa (added: 2020-11-03) 

  Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł poświęcony jest ogólnemu zarysowaniu problematyki robotyzacji ratownictwa, która w krajach anglosaskich zyskała status wyodrębnionej dyscypliny badań oraz inżynierii. Rola robotyki ratownictwa będzie rosnąć, ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 2 (31) (added: 2022-12-21) 

  Załucki, Mariusz; Xavier, João Proença; Czachor, Rafał; Wróbel, Adam; Kaczmarek-Templin, Berenika; Król, Karina; Bocheńczak, Adrianna; Kania, Agnieszka Anna; Zych, Bartosz; Krupowicz, Bartłomiej; Olechowski, Piotr Artur; Kubiak-Cyrul, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Kolejny sezon wydawniczy za nami, kolejny rok akademicki przed nami. Często to czas radości i jednocześnie nowych wyzwań. Tak jest i tym razem w naszym przypadku. Po pierwsze bowiem, ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (26), 2020 (added: 2020-11-02) 

  Adamus, Rafał; Krawiec, Grzegorz; Wolak, Grzegorz; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Puran, Andra; Andreescu, Marius; Jasińska, Katarzyna; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Partyk, Agnieszka; Czochra, Marzena; Bar, Damian; Kościelniak, Grzegorz; Skoczylas, Oliwia; Biernat, Jakub; Stanek, Julia; Najjar, Kamil; Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma, zamieszczając w nim interesujące spostrzeżenia autorów na temat kilku ważkich zagadnień. Cieszymy się, że łamy naszego periodyku stanowią ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (25), 2019 (added: 2020-04-16) 

  Krawiec, Grzegorz; Bałos, Iga; Partyk, Aleksandra; Szpyt, Kamil; Więzowska-Czepiel, Beata; Czochra, Marzena; Bar, Damian; Urbanik, Grzegorz; Klimek, Paweł; Kinecka, Lucyna; Laskowski, Rafał; Ingram, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (27), 2020 (added: 2021-06-25) 

  Adamus, Rafał; Golonka, Anna; Stawnicka, Jadwiga; Jadczyk, Kamil; Marszał, Kazimierz; Wolak, Grzegorz; Andreescu, Marius; Puran, Andra; Partyk, Aleksandra; Wenda, Weronika; Więzowska-Czepiel, Beata; Alcici, Lucas Moreira; Kęsek, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Sikora, Katarzyna; Smuk, Barbara; Zander-Zięcina, Ewelina; Bainczyk, Monika; Szymanowska, Monika; Pilia, Carlo; Szpyt, Kamil; Najjar, Kamil; Siudut, Kacper; Borkowski, Robert; Czachor, Rafał; Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego periodyku. W tym bogatym zbiorze wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa i praktyki prawniczej znalazło się miejsce dla prac autorów z ...
 • Sztuczna inteligencja (AI) i perspektywy jej wykorzystania w postępowaniu przed sądem cywilnym (added: 2022-12-22) 

  Kaczmarek-Templin, Berenika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania technologiami wspomaganymi sztuczną inteligencją (AI). Z uwagi na okoliczność, że widoczna jest tendencja do wdrażania takich narzędzi we wszystkich dziedzinach ...
 • Sztuczna inteligencja w arbitrażu – AI w roli arbitra? (added: 2021-06-25) 

  Więzowska-Czepiel, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł jest drugim z cyklu dwóch opracowań analizujących problematykę wykorzystania sztucznej inteligencji w arbitrażu w procesie podejmowania decyzji merytorycznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Artykuł ...
 • Sztuczna inteligencja w arbitrażu – wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji (added: 2020-04-20) 

  Więzowska-Czepiel, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article is the first one in a series of two studies analyzing the use of artificial intelligence in the arbitral decision-making process in the light of applicable legal regulations. In terms of the use of AI in ...
 • Śmierć pacjenta wywołana zastosowaniem sztucznej inteligencji w technologiach medycznych – analiza prawnokarna (added: 2020-04-20) 

  Czochra, Marzena; Bar, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Artificial intelligence which is used in medicine is related to a huge progress in medicine. However, computer hacks, computer viruses mistakes in a software can cause human death. It is crucial to analise if in such ...
 • Wybrane zagadnienia informatyki (added: 2020-03-30) 

  Pękala, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Od Autora Współcześnie słowo informatyka używane jest powszechnie, a powoływanie się na wyniki „uzyskane” nie tyle za pomocą komputera, ile przez komputer ma znaczenie niemal magiczne. Ta niewielka książka adresowana ...