Now showing items 1-2 of 2

  • Działania antykryzysowe – analiza ofert szkoleniowych (added: 2014-03-07) 

    Maj, Bernard; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Training market must react to changing socioeconomic conditions. Changes of these conditions lead to changes in training requirements. In this paper, the authors analyze the so-called anti-crisis training currently off ...
  • Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009–2010 (added: 2014-03-07) 

    Woźniak, Marta; Maj, Bernard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Na skutek kryzysu ekonomicznego, w roku 2009 odnotowany został szereg działań mających na celu zapobieganie jego skutkom. Wśród takich działań znalazły się liczne szkolenia, których nazwy sugerowały ich antykryzysowy ...