Now showing items 1-1 of 1

  • Naukowczynie w polskim systemie szkolnictwa wyższego - trudności i perspektywy. (added: 2013-10-01) 

    du Vall, Marta; Majorek, Marta (Ośrodek Badań nad Wielokulturowością Mniejszościami i Wykluczeniem KAAFM, 2013-07)
    Artykuł prezentuje, w pierwszej kolejności, stereotypowe, utrwalone role przyporządkowywane kobietom, które zestawiane są ze współczesnymi trendami i zmieniającymi się warunkami ich funkcjonowania i obecności w życiu ...