Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2008 (The United States, The European Union and Modernity) (added: 2014-03-13) 

    Bryk, Andrzej; Minogue, Kenneth; lzquierdo, David Lorenzo; Mansfield, Harvey C.; Brachowicz, Maciej; Brachowicz, Maciej; Wolfe, Christopher; Sirico, Robert A.; du Vall, Marta; Dadak, Kazimierz; Grzeszczyk, Ewa; Skawińska, Katarzyna; Butrymowicz, Magdalena; Michalik, Piotr; Chlipała, Michał; Chlipała, Michał; Kirk, Russell; Zbrojewska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 (added: 2016-01-08) 

    Sienkiewicz, Piotr; Skulimowski, Mariusz; Bieniek, Mieczysław; Ćwięk, Henryk; Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter; Dzwigaj, Czesław; Liber, Janusz; Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    This study is devoted to the new trends in research, especially in the field of security studies, including national and international security, in the evolving areas of contemporary reality. The book is addressed ...