Now showing items 1-2 of 2

  • Mixer magazyn studentów nr 27, marzec 2008 (added: 2020-02-28) 

    Misiniec, Bartłomiej (2008)
    W tym numerze jako temat l okładki przedstawiamy rozmowę z pisarzem, Sławomirem Skutym. Pochodzący z Nowej Huty artysta uczynił ją głównym tłem swych działań i przyczynił się do nadania polskiej sztuce jaskrawego ...
  • Mixer magazyn studentów nr 5, luty/marzec 2004 (added: 2020-04-28) 

    Kraus, Michał (2004)
    Oddajemy w wasze ręce trzeci numer magazynu studentów Mixer. Jednocześnie ubolewamy, ze mimo rożnych sygnałów, redakcję wciąż stanowią przede wszystkim studenci Komunikacji Społecznej. Przecież na każdym wydziale dzieje ...