Now showing items 1-3 of 3

 • Megamiasto Tokio (added: 2016-09-14) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 3 (added: 2020-07-07) 

  Kaczmarska, Elżbieta; Raźniak, Piotr; Mydel, Rajmund; Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Korzeniowska, Agata; Lizak, Oriana; Brzosko-Sermak, Agnieszka; Długosz, Zbigniew; Winiarczyk-Raźniak, Anna; Wilczyński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Z wprowadzenia: "Trzeci trzeci tom monografii poświęcony problematyce gospodarowania przestrzenią wskazuje na różnorodność tematów związanych z tą problematyką i różne zakresy opracowań. Wykorzystanie wielokierunkowych analiz ...
 • Struktura wielkościowa miast megamiasta Tokio oraz jej zróżnicowanie w zależności od odległości od centrum (added: 2014-07-30) 

  Mydel, Rajmund; Takahashi, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Megamiasto Tokio reprezentuje od lat 50. XX w. największy na świecie pod względem demograficznym typ formacji osadniczej. Zajmujące powierzchnię 13,1 tys. km2 , zamieszkiwane jest przez 35,1 mln osób (27,5% ogólnej liczby ...