Now showing items 1-2 of 2

  • Stanowisko Niemiec wobec kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej (added: 2019-05-17) 

    Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany 29 października 2004 r. w Rzymie, zawarty został na czas nieokreślony (art. lV-446 TK) i podlega ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie ...
  • Stanowisko Niemiec wobec procesu poszerzania Unii Europejskiej (1998-2006) (added: 2019-05-17) 

    Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego przez społeczeństwa Francji i Holandii to istota wyzwania, przed którym obecnie stoi Unia. ...