Now showing items 1-1 of 1

  • Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie (added: 2019-06-21) 

    Nieciuński, Stanisław; Kulczycki, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Przez pojęcie standardów zwykle rozumie się ściśle określone modele, wymogi lub wzorce, np. wzorce zachowania się. Julian P. Sawiński pisze: „Standard oznacza przede wszystkim »coś«, ten wynik, który jest oczekiwany i ...