Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

    Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  • Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II AKA 50/05) (added: 2019-06-25) 

    Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Teza głosowanego wyroku (opublikowana w KZS 2005, z. 5, poz. 33) brzmi następująco: „Użyte w zaskarżonym wyroku określenie, iż stopień szkodliwości społecznej czynu oskarżonej «nie jawi się jako znaczny» oraz zarzut ...