Now showing items 1-2 of 2

  • Indywidualna tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym (added: 2019-06-11) 

    Grzonka, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "W jednym z popularnych dowcipów znaleźć można wyliczankę puentującą dylematy współczesności: Jeżeli: – możesz rozpocząć dzień bez kofeiny, – zawsze możesz być radosny i nie zwracać uwagi na niedogodności, – nie ...
  • Wielokulturowy wymiar starości (added: 2019-06-21) 

    Dudek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Z wprowadzenia: "Przemiany demograficzne końca XX i początku XXI wieku doprowadziły do tego, że ludzie starzy stają się obecnie najliczniejszą populacją w społeczeństwach. Inne przemiany następują w wyniku postępującej ...