Now showing items 1-5 of 5

 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 2 (added: 2015-07-08) 

  Mydel, Rajmund; Takahashi, Dorota; Długosz, Zbigniew; Winiarczyk-Raźniak, Anna; Płaziak, Monika; Szymańska, Anna; Raźniak, Piotr; Bondar, Marta; Jucha, Witold; Kroczak, Rafał; Nęcka, Grzegorz; Mędrzyk, Stanisław; Rzeszutek-Sarama, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Szeroka partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (added: 2015-03-23) 

  Nęcka, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Niniejsza praca podejmuje temat partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym w Polsce. Stopniowe zwiększanie udziału społeczności lokalnych w procedurach sporządzania dokumentów planistycznych ...
 • Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach (added: 2019-06-06) 

  Jaśkowiec, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Districts of the city of Krakow, in addition to decision-making powers related to the implementation of the statutory tasks, have the ability to give opinions and come up with proposals on important issues affecting local ...
 • Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Bielska-Białej na jakość życia jego mieszkańców (added: 2015-03-20) 

  Raźniak, Piotr; Bondar, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This report presents the results of survey interviews conducted among residents of Bielsko-Biala. In the study, respondents participated diverse in terms of gender, age, marital status, level of education and living ...