Now showing items 1-1 of 1

  • Przestrzenie publiczne – zbudowane ramy dialogu społecznego (added: 2019-05-31) 

    Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska kreowania i funkcjonowania przestrzeni publicznych jako zbudowanych ram dialogu społecznego. Jego istotną częścią pozostaje konflikt, a bezpośrednim wyrazem – zgromadzenia mające ...