Now showing items 1-1 of 1

  • Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016 (added: 2020-02-17) 

    Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Artykuł zawiera charakterystykę badań naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2008-2016. Kierownikiem Katedry ...