Now showing items 1-6 of 6

 • Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego (added: 2019-06-11) 

  Paśnik, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Problematyka zakończenia stosunku służbowego, w tym zwłaszcza żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, w drodze jego wygaśnięcia w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania ani ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 : Konteksty rodziny (added: 2014-11-06) 

  Majorek, Marta; Cygan, Anna; Śledzianowski, Jan; Kasten, Anna; Szatkowski, Bernard; Bolińska, Marta; Kościółek, Jakub; Pekaniec, Anna; Załucka, Małgorzata; Bibik, Barbara; Kaczmarska, Małgorzata; Kliś, Maria; Lizak, Zygmunt; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Specyfika zawierania małżeństw przez funkcjonariuszy służb mundurowych w dwudziestoleciu międzywojennym (added: 2020-04-30) 

  Mazurek-Płecha, Irmina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Przepisy regulujące zawieranie małżeństw przez funkcjonariuszy służb mundurowych dotyczyły ogółu funkcjonariuszy danej formacji i posiadały moc obowiązującą na całym obszarze II Rzeczpospolitej, niezależnie od formy ...
 • Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (added: 2020-02-12) 

  Paśnik, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ewolucji istoty i treści stosunku służbowego funkcjonariuszy organów państwa i bezpieczeństwa publicznego od 1990 r. do chwili obecnej. W literaturze przedmiotu ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)