Now showing items 1-4 of 4

 • Odpowiedzialność organu przed sądem administracyjnym wedle różnorodności ról organu w tym postępowaniu (added: 2019-06-12) 

  Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Na wstępie na użytek moich dalszych rozważań postaram się określić samo pojęcie organu administracji przed sądem administracyjnym. Przepisy procedury sądowo- administracyjnej nie zamieszczają definicji legalnej organu ...
 • Prawa człowieka w wybranych orzeczeniach polskich sądów administracyjnych (added: 2019-06-11) 

  Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Oba zagadnienia, które stały się tutaj przedmiotem analizy, są szeroko rozbudowane i niejednolite. Dlatego przedmiotem niniejszego opracowania będą cztery wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które można ...
 • Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Konstytucja oraz ustawy samorządowe przyjmują, że samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2008 (added: 2014-03-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Buczek, Andrzej; Fill, Wojciech; Koczanowski, Janusz; Sprengel, Bolesław; Герц, Алла; Feczko, Piotr; Weismiller, Richard A.; Łysak, Andrzej; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)