Now showing items 1-1 of 1

  • Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw. (added: 2014-01-15) 

    Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszej monografii jest problematyka proaktywnego rozwoju przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na rolę odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw jako czynnika tego rozwoju. ...