Now showing items 1-1 of 1

  • „Nowy” Konfucjanizm w krajach Azji Wschodniej (added: 2019-04-23) 

    Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "W zachodniej literaturze przedmiotu obecny renesans konfucjanizmu w krajach Azji Wschodniej określa się ogólnym terminem „nowy” konfucjanizm. Jest to pewne nieporozumienie. Takim terminem już wcześniej określano kierunek ...