Now showing items 1-2 of 2

  • Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa (added: 2018-02-21) 

    Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    W rozdziale omówiono podstawowe czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa na różnych etapach jego rozwoju oraz zmiany w realizowanych modelach biznesu w kontekście odpowiedzialności społecznej. Zwrócono uwagę, że na ...
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem (added: 2019-05-24) 

    Fatuła, Dariusz; Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Smutek, Halina; Huczek, Marian; Huszlak, Wojciech; Przeciszowski, Rafał; Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Z wprowadzenia: "Zrównoważony rozwój w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu kojarzy się najczęściej z rozwojem uwzględniającym dbałość o pracowników, środowisko lokalnych społeczności, zasoby naturalne. ...