Now showing items 1-2 of 2

  • Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna (added: 2018-10-19) 

    Kural, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Artykuł stanowi próbę analizy pojęcia rozkazu funkcjonującego w polskim prawie. Prowadzone rozważania teoretyczno-prawne zilustrowane zostaną przykładami z wybranych aktów prawych, z uwzględnieniem w szczególności ustaw ...
  • Zdroje odolnosti v rodine pri starostlivosti o chronicky choré dieťa (added: 2014-11-15) 

    Kaducáková, Helena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    In tackling with the consequences of stressful situations, every family has a certain set of personal atitudes of cognitive and behavioral character, that regulates the relationship between stressful occurrences and ...