Now showing items 1-3 of 3

  • Innowacje resocjalizacyjne (added: 2015-05-20) 

    Prymak, Tomasz; Kieszkowska, Anna; Dąbrowska, Anna; Bałandynowicz, Andrzej; Michel, Małgorzata; Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa; Skuza, Aneta; Kawalec, Małgorzata (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014)
  • Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne: autorski model pracy edukacyjno - wychowawczej z nieletnimi (added: 2015-05-21) 

    Dąbrowska, Anna (Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2014)
  • Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole: wybrane zagadnienia (added: 2015-05-25) 

    Konopczyński, Marek; Bałandynowicz, Andrzej; Kałdon, Barbara; Szpringer, Monika; Dąbrowska, Anna; Kosecka, Justyna; Surowiec, Katarzyna; Gąsior, Krzysztof; Skuza, Aneta; Pierścińska-Maruszewska, Aneta; Michel, Małgorzata; Waszczuk, Joanna; Wojtkowiak, Monika; Potaczała-Perz, Katarzyna; Forma, Paulina; Gumuła, Teresa; Wojcieszek, Krzysztof (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2014)