Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001 (added: 2014-09-01) 

    Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  • Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w "atlantyckiej" myśli politycznej (added: 2019-07-01) 

    Szlachta, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
    "Przed ćwierćwieczem rozpoczęła się w zachodnich ośrodkach akademickich debata dotycząca treści i znaczenia ideału republikańskiego kreślonego nade wszystko przez myślicieli włoskiego renesansu dla „atlantyckiej tradycji ...