Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2 (XXXI) : Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym (added: 2019-01-22) 

  Borkowski, Robert; Romańczuk, Michał; Sideris, Elżbieta; Mikos, Marcin; Kopacz, Piotr; Żurowska, Magdalena; Puczyłowski, Tomasz; Ciepliński, Paweł; Skoczek, Krzysztof; Michniewicz, Iwona; Łach, Adrian; Zwierzyna, Jarosław; Sekuła, Paweł; Jasiński, Artur; Lasoń, Marcin; Łukasiewicz, Paweł; Pryk, Przemysław; Tokarz, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: Nieznany jest autor powiedzenia, że wojny wygrywa się nie liczbą żołnierzy, lecz liczbą sanitariuszy – na pewno jednak nie należy traktować tej sentencji wyłącznie jako zręcznego bon mot, lecz jako głęboką ...
 • Działania niepożądane leków stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego (added: 2016-07-04) 

  Mirocha, Agnieszka
  Praca ta zawiera opis 28 leków, które ratownik medyczny według przepisów może stosować samodzielnie . Oparta jest na rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 26.12.2006 r. W pierwszej części wyjaśnione zostało pojęcie ...
 • Kwas acetylosalicylowy w pierwszej pomocy medycznej oraz jako lek dostępny dla zespołów ratownictwa medycznego - aktualne wskazania i kontrowersje (added: 2017-06-29) 

  Kocik, Adrianna
  Kwas acetylosalicylowy jest jednym z najpopularniejszych leków używanych przez społeczeństwo. Popularność i częste stosowanie gwarantuje mu szerokie zastosowanie i ogólnodostępność. Przez zespoły ratownictwa medycznego ...
 • Leczenie fibrynolityczne pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST w postępowaniu zespołów ratownictwa medycznego (added: 2018-07-13) 

  Gołębiowski, Antoni
  Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną zgonów. W samej Europie rocznie z jej powodów ginie niemal 1.8 miliona osób. Przedszpitalne leczenie fibrynolityczne jest jedną ze strategii reperfuzji w przypadku, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2017 : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2017-12-08) 

  Szweda, Hanna; Katarzyna Szepieniec, Wioletta; Zarawski, Marcin; Malanowska, Ewelina; Świś, Elżbieta; Jóźwik, Marcin; Cierniak, Agnieszka; Łabno, Anna; Winiarski, Marek; Dembiński, Marcin; Budzyński, Piotr; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Tomaszek, Lucyna; Matusiak, Monika; Mrowiec, Karolina; Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin; Dobrek, Łukasz; Kopiński, Piotr; Giżycka, Agata; Macko, Magdalena; Chorostowska-Wynimko, Joanna; Szymanowski, Paweł; Gierat, Anna; Dziedzic, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Chronowska, Justyna; Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Knapik-Czajka, Małgorzata; Matuła, Aleksandra; Jaśkiewicz, Jerzy; Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Steczko-Sieczkowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  ZE WSTĘPU: Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne, pięć poglądowych i jeden opis przypadku. Istotne miejsce zajmują w nim prace przedstawione ...
 • Patofizjologia i farmakoterapia choroby oparzeniowej (added: 2018-09-28) 

  Strojny, Olaf
  Ratownik medyczne w swej praktyce zawodowej ma do czynienia z różnymi zagrożeniami niosącymi dla pacjenta skutki długofalowe. Jednym z takich zagadnień medycznych jest choroba oparzeniowa z którą ratownik ma szansę ...
 • Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce (added: 2019-02-06) 

  Romańczuk, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Do najważniejszych funkcji każdego państwa zaliczyć trzeba zapewnienie obywatelom ochrony przed zagrożeniami. Bezpieczeństwo obywateli gwarantują odpowiednie instytucje i wyspecjalizowane służby, w tym podmioty odpowiedzialne ...
 • Rozwój ratownictwa w III RP (służby, organizacje, obszary) (added: 2019-01-30) 

  Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji nad obecnym stanem systemu ratownictwa RP w perspektywie podmiotowej i przedmiotowej oraz wskazanie właściwych mu trendów rozwojowych. Rozważania mają charakter ...
 • Szkolenie ratowników medycznych dla potrzeb konfliktów zbrojnych (added: 2015-07-04) 

  Zakrzewski, Tomasz
  Praca dotyczy problemu szkolenia żołnierzy i ratowników medycznych dla potrzeb kon-fliktów zbrojnych. W rozdziale I zostały omówione podstawowe pojęcia i kwestie związane z ratownictwem taktycznym, historią jego powstania ...
 • Uraz wielonarządowy - udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji ratowniczej (added: 2016-11-18) 

  Turaj, Michał
  Obrażenia ciała spowodowane urazem są jedną z wiodących przyczyn umieralności na świecie. Są pierwszą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 10-45 lat. Postępowanie przedszpitalne z pacjentem może okazać się nie lada wyzwaniem ...
 • Współdziałanie podmiotów ratowniczych jako wyzwanie w czasie zdarzeń masowych i katastrof (added: 2017-07-10) 

  Małysz, Joanna
  Każdego dnia służby ratunkowe zmagają się z wypadkami. Niestety coraz częściej są to zdarzenia o charakterze masowym. Przyczyną tego stanu jest szereg czynników a jednym z najczęściej wymienianych jest czynnik ludzki. Aby ...
 • Współpraca zespołów ratownictwa medycznego z ośrodkami toksykologicznymi (added: 2019-02-06) 

  Rosa, Paweł
  W pracy została przedstawiona rola Zespołów Ratownictwa Medycznego w sytuacji podejmowania medycznych czynności ratunkowych (MCR) u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, u którego występuje ostrego zatrucia organizmu ...
 • Wykorzystanie możliwości telemedycyny oraz teletransmisji w ratownictwie medycznym (added: 2017-07-05) 

  Strzałkowski, Wojciech
  W dobie rozwoju technologicznego telemedycyna przeżywa rozkwit. Możliwości jakie prezentuje aktualny przesył danych w prosty i łatwy sposób wykorzystuje się w postępowaniu przedszpitalnym. Wszystkie wdrażane zmiany śledzone ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (added: 2017-10-02) 

  Cira, Grzegorz
  Zdarzenia niepożądane z uwagi na złożoność i nagłość są nieuniknionym elementem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na różnych etapach ochrony zdrowia. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (added: 2018-05-16) 

  Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Zdarzenia niepożądane są z uwagi na złożoność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nieuniknionym elementem na różnych jego etapach. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób tymi ...