Now showing items 1-1 of 1

  • Problem dopuszczalności objęcia przez radnego funkcji ławnika (added: 2020-02-13) 

    Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Z wprowadzenia: "Zagadnienie, będące przedmiotem niniejszych rozważań, budzi szereg wątpliwości ze względu na trudność w interpretacji przepisu prawa. Chodzi o przepis art. 159 &1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku ...