Now showing items 1-2 of 2

  • Problem dopuszczalności objęcia przez radnego funkcji ławnika (added: 2020-02-13) 

    Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Z wprowadzenia: "Zagadnienie, będące przedmiotem niniejszych rozważań, budzi szereg wątpliwości ze względu na trudność w interpretacji przepisu prawa. Chodzi o przepis art. 159 &1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku ...
  • Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy (added: 2019-06-14) 

    Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Z wprowadzenia: "W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość utworzenia w obrębie gminy jednostek pomocniczych. Regulacja dotycząca organizacji i funkcjonowania tych jednostek w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie ...