Now showing items 1-2 of 2

  • Inspiracje naturą jako źródło tożsamości architektury (added: 2020-01-23) 

    Stec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    W artykule podjęto refleksję nad inspiracjami naturą odradzającymi tożsamość architektury. Analizę osadzono w perspektywie od XVIII do początku XXI wieku. Zauważono, że kryzysy architektury i urbanistyki mające wtedy ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3 Architektura a natura (added: 2020-01-23) 

    Kosiński, Wojciech; Stec, Barbara; Banasik-Petri, Katarzyna; Urbańska, Marta A.; Malec-Zięba, Emilia; Loegler, Romuald Maksymilian; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Ze wstępu: "W dobie kryzysu klimatycznego, 27 lat po ogłoszeniu „Agendy 21” w Rio de Janeiro, problemy związane z ochroną środowiska i ekspansywną postawą człowieka wobec natury pozostają nierozwiązane. Przyjęte dokumenty ...