Now showing items 1-2 of 2

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LIV (added: 2014-09-06) 

    Paszek, Zbigniew; Osiewalska, Anna; Osiewalski, Jacek; Steczkowski, Jan; Borys, Tadeusz; Wawrzynek, Jerzy; Hryniewicz, Olgierd; Wywiał, Janusz; Stefanów, Piotr; Podolec, Barbara; Chodyński, Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2013)
  • Wybrane aspekty jakości prawa finansowego a funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL (added: 2018-10-15) 

    Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Wybrane aspekty jakości prawa finansowego i funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL przedstawiono w pięciu kontekstach. Pierwszym jest kontekst doktrynalny, który zasady podatkowe i zasady prawa podatkowego pozwala ...