Now showing items 1-9 of 9

 • Dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem od świadka koronnego (added: 2020-02-04) 

  Ciszek-Łudzik, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The aim of the article is to discuss the issue of the state’s evidence institution, in particular to present civil law issues related to pursuit of civil claims by a crime victim. In connection with the rapid development ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2007 (Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku) (added: 2014-07-23) 

  Zięba, Ryszard; Lasoń, Marcin; Zięba, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Mickiewicz, Piotr; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Sieg, Hans Martin; Sokołowski, Adam; Zając, Justyna; Pradetto, August; Czarny, Ryszard; Cziomer, Erhard; Molo, Beata; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Organised Crime in the Slovak Republic (added: 2019-05-08) 

  Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule opisano problem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz odniesiono się do dokonanych w Republice Słowackiej w 2005 r. zmian przepisów prawa dotyczących tych przestępstw. W ramach badań przeprowadzono ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2003 : Przemiany w Unii Europejskiej (added: 2014-07-30) 

  Stoczewska, Barbara; Zakrzewska, Iwona; Wałecka, Agnieszka; Marcinkowski, Jerzy; Pucek, Zbigniew; Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Zębala, Elżbieta; Nowacka, Katarzyna; Staszków, Jan; Głuszyńska, Irena; Helen, Mariusz; Kolendowska, Marta; Sołtysińska, Aleksandra; Świątkowski, Andrzej; Wierzbińska, Halina; Barczyk, Kazimierz; Palij, Inna Pietrowna; Grawert, Rolf; Biernat, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Post-9/11 Transnational Threats in Colombia: The Risk to National and Regional Security and Stability (added: 2021-08-30) 

  Buemberger, Raymond John (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Kolumbia w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat doświadczyła długiej i krwawej walki politycznej, w ramach tzw. pełzającej wojny domowej. W tym okresie komunistyczna partyzantka reprezentowana przez różne ugrupowania – ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018 (added: 2018-10-24) 

  Augustyniak, Monika; Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó; Srogosz, Tomasz; Szpak, Agnieszka; Peno, Michał; Tyburcy, Tomasz; Kania, Agnieszka; Burdziak, Konrad; Jurewicz, Marcin; Biernat, Jakub; Więzowska-Czepiel, Beata; Grześkowiak, Aleksandra; Ciszek-Łudzik, Izabela; Schmidt, Maciej; Surdyk, Michał; Zwolak, Sławomir; Borkowski, Robert; Mirocha, Łukasz; Marek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018 (added: 2019-05-07) 

  Maciąg, Zbigniew; Czaja, Jan; Cyrul, Wojciech; Hałucha, Wiesław; Balwicki, Łukasz; Balwicka-Szczyrba, Małgorzata; Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš; Więzowska-Czepiel, Beata; Szolc-Nartowski, Bartosz; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Flisek, Karol; Piwowarska, Kinga; Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości w świetle zmiany ustawy o świadku koronnym (added: 2020-02-12) 

  Dymińska, Zyta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W 2007 r. mija 10 lat od chwili uchwalenia ustawy o świadku koronnym, która wprowadziła obcą prawu polskiemu i kontrowersyjną, jak żadna inna, instytucję prawną. Ustawa ta, z założenia o charakterze czasowym, która ...
 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...