Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku (added: 2019-05-21) 

    Banaś, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Wyjątkowy charakter amerykańskiego społeczeństwa sprawia, że skupia ono szczególną uwagę socjologów, antropologów, ekonomistów, politologów oraz innych badaczy, zainteresowanych nie tylko tematyką amerykańską, ale i ...
  • Konflikty zbrojne XXI wieku - próba prognozy (added: 2020-02-03) 

    Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Artykuł opisuje sposób, w jaki sposób procesy zachodzące w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej i militarnej i ich konfiguracje po rozpadzie dwubiegunowego podziału świata wpłynęły na postrzeganie współczesnych ...