Now showing items 1-1 of 1

  • Ewolucja ugrupowań terrorystycznych (added: 2020-01-31) 

    Jaworski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł analizuje ewolucję ugrupowań terrorystycznych, począwszy od organizacji zależnych od sponsorów, aż do złożonych, niezależnych podmiotów przejmujących wybrane funkcje i zadania państwa. Autor podaje przykład m.in. ...