Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXVI), 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec) (added: 2017-07-11) 

    Molo, Beata; Koszel, Bogdan; Cziomer, Erhard; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Stolarczyk, Mieczysław; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Tomala. Magdalena; Kargol, Anna; Sękowski, Paweł; Bałamut, Anna; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Furgacz, Przemysław; Malinowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Ze wstępu: Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym implikuje konieczność ciągłej modyfikacji, względnie transformacji, dotychczasowych strategii i polityki bezpieczeństwa przez poszczególne ...
  • Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych (added: 2018-06-25) 

    Kruk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Celem artykułu było zbadanie, czy premierzy niemieckich krajów związkowych (Winfried Kretschmann, Horst Seehofer, Bodo Ramelow, Stanislaw Tillich, Dietmar Woidke), reprezentujący najważniejsze niemieckie partie polityczne, ...