Now showing items 1-20 of 36

 • Can the prohibition of age discrimination balance the labour market? (added: 2020-02-04) 

  Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Exploring new directions in labour law has been a common topic for decades because finding new solutions to existing legal and economic problems is always needed. Both the labour market and its regulation are changing, ...
 • Czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy? (added: 2019-05-08) 

  Piwowarska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule poruszono temat zmian w prawie pracy w związku z globalizacją, automatyzacją, rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym, szczególnie na tle nowych form zatrudnienia: pracy z zastosowaniem technologii ...
 • Does human resource management correlate with flexible employment? (added: 2020-02-06) 

  Rab, Henriett (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł dotyczy zarówno prawa pracy, prawa społecznego, jak i zarządzania personelem, ponieważ analizuje związek między tymi dziedzinami. Zdaniem autorki można wyciągnąć różne wnioski dotyczące elastycznego zatrudnienia. ...
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2019-06-29) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "1. Okres stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi dobiega końca. Blisko 100 aktów prawnych zmieniało w tym czasie prawo pracy (ustawy nowelizujące Kodeks pracy, ...
 • Funkcja promocyjna prawa pracy - co może oznaczać w zglobalizowanej gospodarce i co można zrobić, aby była skuteczniej realizowana (added: 2020-02-11) 

  Walczak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Chcąc odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule niniejszego opracowania, muszę na wstępie przedstawić moje rozumienie zawartych w nim pojęć. Jest to niezbędne, gdyż różne ich interpretacje w literaturze przedmiotu ...
 • Granice swobody pracodawcy w doborze pracowników przy ponownym zatrudnieniu. Proaktywna funkcja prawa pracy? (added: 2020-02-11) 

  Wypych-Żywicka, Alina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "W momencie, kiedy zaproponowałam temat opracowania, nie zdawałam sobie sprawy z trudności, jakie napotkam przy jego prezentacji. Wydawało mi się, że opracowanie winno koncentrować się na przepisach regulujących wspomnianą ...
 • Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (added: 2020-02-11) 

  Kubot, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "W piśmiennictwie prawniczym nie ma opracowań poświęconych swoistości kierowniczego stosowania prawa pracy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie wyróżnia się nawet pojęcia „kierownictwa w zakresie ...
 • Liberalizacja prawa pracy (added: 2019-06-26) 

  Lewandowski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "I. Uwagi na temat liberalizacji prawa pracy, zawarte w niniejszym opracowaniu, dotyczyć będą polskiego prawa pracy i polskiej rzeczywistości. Oczywiście podstawą wielu refleksji i propozycji stanie się także „dorobek ...
 • Metody i obszary zarządzania (added: 2018-02-27) 

  Carić, Marko; Hilarowicz, Agata; Janiszewska-Poszwa, Ewa; Laskowska, Jolanta; Makowiec, Marek; Potocki, Arkadiusz; Poździoch, Stefan; Staliński, Piotr; Walas-Trębacz, Jolanta; Dołhasz, Magdalena; Konstatinova, Roumiana; Magyar, Zoltán; Oczkowska, Renata; Płonka, Maria; Surówka-Marszałek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Opracowanie poświęcone jest charakterystyce i propozycji rozwiązania wybranych problemów zarządzania. Kilka tekstów dotyczy roli mediów (a także innych instrumentów) w marketingu. Ciekawe jest opracowanie oparte na pewnej ...
 • Nowe formy zatrudnienia (added: 2020-02-12) 

  Lewandowski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "1. Nowe formy zatrudnienia (określane też jako nietypowe) stały się w ostatnich latach fenomenem. W krajach zachodnich zjawisko to dało o sobie znać już w drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia; w Polsce pojawiło ...
 • Ocena ustawodawstwa pracy w zakresie nietypowych form zatrudnienia pracowników (added: 2020-02-11) 

  Ludera-Ruszel, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Celem niniejszego artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące w Polsce ustawodawstwo pracy podąża za zmianami, jakie w dziedzinie modelu zatrudniania niesie za sobą rozwój współczesnego rynku ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2004 (added: 2014-07-14) 

  Czaja, Jan; Pucek, Zbigniew; Blachnicki, Bogusław; Bromboszcz, Maja; Trzciński, Krzysztof; Grygajtis, Krzysztof; Zgómiak, Marian; Lewandowski, Henryk; Staszków, Jan; Jelonek, Adam W.; Księżyk, Marianna; Starzyk, Kazimierz; Galata, Stanisław; Kamiński, Włodzimierz; Majchrowski, Jacek M.; Kilian, Stanisław; Bujwid-Kurek, Ewa; ; Seniów, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2003 : Przemiany w Unii Europejskiej (added: 2014-07-30) 

  Stoczewska, Barbara; Zakrzewska, Iwona; Wałecka, Agnieszka; Marcinkowski, Jerzy; Pucek, Zbigniew; Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Zębala, Elżbieta; Nowacka, Katarzyna; Staszków, Jan; Głuszyńska, Irena; Helen, Mariusz; Kolendowska, Marta; Sołtysińska, Aleksandra; Świątkowski, Andrzej; Wierzbińska, Halina; Barczyk, Kazimierz; Palij, Inna Pietrowna; Grawert, Rolf; Biernat, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

  Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy (added: 2021-06-25) 

  Zander-Zięcina, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu jest przedstawienie problemów dotyczących wykonywania obowiązków pracowniczych w formie hybrydowej oraz zdalnej, wprowadzonej na gruncie panującej obecnie pandemii Covid-19, a także omówienie koncepcji ...
 • Prawne aspekty zatrudnienia osób wychowujących dzieci : raport (added: 2018-03-01) 

  Balicki, Marek; Czerwiec, Edyta; Sordyl, Grażyna; Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Celem badań przedstawianych w raporcie było zobrazowanie aktualnej sytuacji prawnej osób wychowujących dzieci, a także zaproponowanie nowych rozwiązań pozwalających godzić obowiązki rodzicielskie z aktywnością zawodową. ...
 • Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego (added: 2017-01-12) 

  Koczur, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Niniejsze opracowanie stanowi kompleksową analizę treści stosunku pracy członka zarządu oraz pozycji prawnej, jaka jest wykreowana w stosunku do członka zarządu na podstawie norm prawa pracy. U źródeł monografii leżą ...
 • Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna (added: 2020-02-11) 

  Pisarczyk, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Wobec dokonujących się przekształceń społeczno-gospodarczych i technologicznych, a zwłaszcza w obliczu światowego kryzysu ekonomicznego pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące roli, jaką wobec tych zjawisk powinno ...
 • Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy w judykaturze Sądu Najwyższego (added: 2020-02-10) 

  Koczur, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article presents the power o f labour courts to award compensation as a substitute for re-establishing employment contracts. The author indicates the legal institutions that allow the labour court to execute the ...
 • Racjonalność pracodawcy a odpowiedzialność za „bubel ustawowy” (added: 2020-02-11) 

  Sala-Szczypiński, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  The article touches upon two essential problems of law making: rationality and responsibility of the legislator. The lawmaker’s basic goal should be the establishment of a rational system of norms. It is possible for ...