Now showing items 1-2 of 2

  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (19), 2016 (added: 2017-07-18) 

    Widacki, Jan; Wilcox, Daniel T.; Gray, Rosie; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Dytko, Jan; Jabłońska, Elżbieta; Wojtowicz-Pytel, Patrycja; Tomczyk, Marek; Kinecka, Lucyna; Flak, Krzysztof; Tarnawski, Jan; Szewczyk, Paweł; Danikowski, Marek; Karkut, Daniel; Moryc, Iwona; Mirocha, Łukasz; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  • Weryfikacja rozporządzeń wojewody w trybie nadzoru i samokontroli (added: 2018-09-12) 

    Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Voivodes’ ordinances are manifestations of local law-making in the domain of public duties pertinent to government administration. There is an established praxis that voivodes legislate local law in shape of ordinances ...