Now showing items 1-2 of 2

  • Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy (added: 2016-07-04) 

    Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono ...
  • Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć (added: 2014-02-19) 

    Kohutek, Konrad (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
    Niniejszy artykuł przedstawia dorobek polskiego orzecznictwa dotyczący zakazu nadużycia pozycji dominującej przewidzianego w art. 9 uokk z 2007 r. W ciągu ostatnich pięciu lat – w szczególności w wyrokach Sądu Najwyższego ...