Now showing items 1-2 of 2

  • Między populizmem, niemieckim szowinizmem i austriackim patriotyzmem – Jörg Haider i FPÖ (added: 2019-04-23) 

    Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Z wprowadzenia: "Udział skrajnie prawicowej Austriackiej Partii Wolnościowej (FPÖ) w gabinecie koalicyjnym z Austriacką Partią Ludową (ÖVP) w lutym 2000 r. wstrząsnął międzynarodową opinią publiczną. Dojście do władzy ...
  • Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich (added: 2019-07-01) 

    Bankowicz, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
    "Często bywa powtarzany pogląd, że jednym z najbardziej charakterystycznych i znaczących rysów pre-millenijnej polityki w demokracjach Europy Zachodniej jest swoisty renesans idei, mchów i partii skrajnie prawicowych. Z ...