Now showing items 1-9 of 9

 • III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej (added: 2019-06-24) 

  Romiszewska, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Trudno precyzyjnie ustalić, kiedy rozpoczęła się dyskusja o ewentualnych zmianach ustrojowych w państwie, które mogłyby doprowadzić do przekształcenia III Rzeczypospolitej w IV, oraz kto pierwszy użył sformułowania „IV ...
 • Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w. (added: 2019-06-17) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Pod pojęciem neopogaństwa słowiańskiego mieści się wiele ruchów o różnym charakterze religijnym, politycznym, formalnym i o różnym składzie osobowym. Cechą łączącą je wszystkie jest nawiązywanie do przedchrześcijańskiego ...
 • Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej (added: 2019-06-24) 

  Winiarska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Układy, znajomości, korupcja, oszustwa, afery i skandale - tak widzą polską politykę Polacy. By się o tym przekonać wystarczy sprawdzić wyniki badań opinii publicznej, które informują o niskim poziomie zaufania do ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2 (XIX): Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów (added: 2019-11-25) 

  du Vall, Marta; Brzoza, Katarzyna; Maśnica, Aleksandra; Uhma, Piotr; Pietrzyk, Bartosz; Krawczyk, Dariusz; Giereło-Klimaszewska, Katarzyna; Gajda, Joanna; Pasternak, Ewelina; Walo, Weronika; Widerski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Znaczenie informacji i współczesnych środków przekazu implikuje konieczność znacznie szerszego – od dotychczasowego – spojrzenia na możliwości ich pozyskiwania czy wykorzystania. Z jednej strony ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2003 (added: 2014-07-24) 

  Szlachta, Bogdan; Kilian, Stanisław; Łabędź, Krzysztof; Bednarczyk, Bogusława; Stoczewska, Barbara; Reszczyński, Jarosław; Kapiszewski, Andrzej; Hoffmann, Henryk; Łętocha, Rafał; Seniów, Jerzy; Rybska-Klapa, Jolanta; Lumer, Agnieszka; Szczepaniak-Wiecha, Izabela; Pucek, Zbigniew; Paleczny, Tadeusz; Banaś, Monika; Dziuba-Burczyk, Alicja; Korzeniowski, Leszek; Ziarko, Janusz; Grott, Bogumił; Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Polskie media w czasach „Solidarności" (added: 2019-06-24) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Czasy „Solidarności”, czyli okres między sierpniem 1980 a grudniem 1981, jest jednym z najbardziej niezwykłych momentów w historii PRL, ważnym również dla polskich mediów i tworzącego je środowiska dziennikarskiego. ...
 • Postępowanie dziennikarza wobec obowiązujących norm prawnych dotyczących staranności przygotowywania materiałów prasowych (added: 2019-11-25) 

  Krawczyk, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Od dziennikarza wymaga się rzetelności oraz staranności w przygotowaniu materiałów prasowych. Celem artykułu jest ustalenie, jakie działania mają oni podejmować, aby dochować standardów przewidzianych obowiązującym prawem. ...
 • Rodzimowiercy a media na przykładzie polskiej prasy w 2008 roku (added: 2019-06-12) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Media oraz środowiska rodzimowierców nie funkcjonują w zupełnej niezależności od siebie. Dziennikarze, którzy podejmują temat rodzimowierstwa, przynajmniej teoretycznie powinni nawiązać kontakt z tym środowiskiem. Z ...
 • Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej (added: 2019-06-26) 

  Szymańska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Współcześnie nikt nie jest w stanie korzystać wyłącznie z informacji z pierwszej ręki. Dotyczy to zwłaszcza sfery politycznej naszego życia, niezwykle złożonej i rozgrywającej się w świecie dla odbiorcy najczęściej ...