Now showing items 1-13 of 13

 • Klasa robotnicza w transformacji struktury społecznej (added: 2019-06-21) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Socjologia na zjawisko ryzyka zwróciła uwagę stosunkowo niedawno i była to w dużej mierze odpowiedź na zagrożenia związane ze współczesną cywilizacją techniczną. Ryzyko zazwyczaj ujmowane jest jako swoista właściwość ...
 • Motywacja w świetle popełniania wykroczeń i przestępstw w prawie pracy w zakresie wyboru zatrudnienia (added: 2023-02-01) 

  Piwowarska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Prawo karne jest narzędziem reakcji państwa na nieakceptowalne w danej społeczności zachowania, przybierające ...
 • Poziom wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach 2007-2013 (added: 2019-06-17) 

  Księżyk, Marianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The Increase of the Employees Salaries in Poland as the Condition of the Realization of the Sustainable Development The programs of social - economic development for the years 2007 - 2013 assume the realization of the ...
 • Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych (added: 2019-12-17) 

  Zinkiewicz, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article includes theoretical refl ections on the importance of work as one of the methods of rehabilitation of juveniles placed in juvenile detention centers throughout the history. At the beginning the author paid ...
 • Protection of human capital against depreciation as the primary reason for providing compensation (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The family is the only supplier of human capital to the labour market. A prerequisite for maintaining a proper level of human capital in the household is to provide the employee with a fair wage. A good wage is one that ...
 • Rachunkowość w zarządzaniu. Historia i współczesność (added: 2021-11-18) 

  Oliwkiewicz, Barbara; Fatuła, Dariusz; Dobija, Mieczysław; Dębska-Rup, Anna; Dziuba-Burczyk, Alicja; Bąchor, Ewa; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Książka ta, o charakterze monografii naukowej, została napisana z myślą o studentach przygotowujących swoje dysertacje magisterskie z zakresu rachunkowości, nie wykluczając wszelkich innych prac. Potrzeba ...
 • Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki (added: 2016-07-16) 

  Dobija, Mieczysław; Dziuba-Burczyk, Alicja; Dębska-Rup, Anna; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (24), 2019 (added: 2019-12-17) 

  Zięba-Załucka, Halina; Czaja-Hliniak, Irena; Kohutek, Konrad; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Wolak, Grzegorz; Więzowska-Czepiel, Beata; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Jakimiec, Daniel; Zinkiewicz, Beata; Maślanka, Mateusz; Śmiałek, Paweł; Laskowski, Rafał; Szaplonczay, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
 • Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin (added: 2019-04-24) 

  Musiałek, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: " Ponad 30 lat temu ukazał się artykuł Industrializacja kapitalistycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym twierdzono, że rozwijający się kraj, chcąc osiągnąć sukces gospodarczy na skalę globalną, ...
 • Wprowadzenie ochrony trwałości umówionego stosunku pracy w stosunkach prywatnych w Królestwie Polskim po 1815 roku (added: 2020-02-18) 

  Smorąg, Julian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Rozwój gospodarczy, który nastąpił na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim w XIX w., był przyczyną głębokich zmian w strukturze społecznej Królestwa Polskiego. Powstawanie nowych zakładów przemysłowych skutkowało wzrostem ...
 • Wybrane zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne (added: 2019-07-01) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Bezrobocie to temat, o którym mówi się powszechnie, i zjawisko społeczne, z którym wszyscy chcą walczyć. Czy w związku z tym przybywa nam wiedzy na ten temat? Czy mamy jakieś istotne pozytywne rezultaty tej walki? To ...
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka (added: 2020-09-04) 

  Kocór, Maria (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019)
  Ze wstępu: "Szkoła jest coraz częściej postrzegana jako wdzięczny przed¬miot krytyki, z wielu powodów słusznie, ale bez zrozumienia źródeł i istoty jej słabości (K. Szmyd, Szkoła i nauczyciel – w kręgu ograniczeń funkcji ...
 • Zagrożenia społeczne w okresie przemian: szkice z polityki społecznej (added: 2016-07-05) 

  Szumpich, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Książka ta składa się z kilkunastu zwięzłych opracowań, tematycznie obejmujących wybrane aspekty współczesnego życia społecznego, będące częścią dotychczasowych zainteresowań polityki społecznej i spotykanych różnych ...