Now showing items 1-1 of 1

  • Aspiracje mocarstwowe zjednoczonych Niemiec w XXI wieku (added: 2019-05-09) 

    Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Załamanie się systemu komunistycznego w Europie w końcu lat 80., reunifikacja obu państw niemieckich i wycofanie się Rosji z Europy Środkowej spowodowały ukształtowanie się nowej konstelacji politycznej na kontynencie. ...