Now showing items 1-8 of 8

 • Choroba wysokogórska - Postępowanie i dylematy ratownika medycznego (added: 2017-09-27) 

  Toczek, Łukasz
  Choroba wysokogórska jest zagadnieniem które z roku na rok nabiera coraz nowego znaczenia. Powstają nowe badania pozwalające lepiej zrozumieć zachowanie organizmu na dużych wysokościach. Ratownik medyczny w wysokich ...
 • Dobra niematerialne w postępowaniu upadłościowym (added: 2020-02-13) 

  Stec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawił, że problematyka praw na dobrach niematerialnych nabiera nowego znaczenia. Obok typowych dla klasycznego prawa własności intelektualnej problemów pojawiają się nowe, związane ...
 • Postępowanie przedszpitalne w hipotermii (added: 2018-07-19) 

  Gawlas, Hubert
  Hipotermia to skomplikowana i złożona jednostka chorobowa. Mimo znacznych osiągnięć w zakresie jej leczenia, nadal stanowi swoiste wyzwanie dla medycyny. Odpowiednie poznanie reakcji organizmu na wychłodzenie jest niezbędne, ...
 • Postępowanie przedszpitalne w zawale serca NSTEMI (added: 2017-06-28) 

  Żyła, Sandra
  Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opisanie postępowania przedszpitalnego w zawale serca bez uniesienia odcinka ST - NSTEMI. Poszczególne rozdziały zawierają informacje dotyczące szczegółowych działań podejmowanych w ...
 • Postępowanie w wybranych wypadkach i zagrożeniach zdrowotnych w żeglarstwie (added: 2017-09-26) 

  Muszkiet, Marcin
  Przedstawienie wybranych zagrożeń zdrowia i życia w specyfice realiów żeglarskich wraz z opisem problematyki, sposobami zapobiegania, swoistymi objawami i postępowaniem w warunkach ograniczonego dostępu do służb ratunkowych. ...
 • Problem pacjentów zażywających dopalacze i inne środki psychoaktywne w obecnej praktyce ratownika medycznego (added: 2018-08-01) 

  Kawa, Tomasz
  Problem zażywania substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze jest wciąż aktualny i stwarza wiele problemów w działaniach podejmowanych przez ratowników medycznych. Różnorodność substancji z jakimi można się spotkać ...
 • Przemijające niedokrwienie mózgu – leczenie i postępowanie w Zespołach Ratownictwa Medycznego (added: 2018-08-01) 

  Klecha, Bartosz
  Udar mózgu jest drugą przyczyną zgonów na Świecie i może być poprzedzony przemijającym niedokrwieniem mózgu. TIA jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia dokonanego udaru mózgu, toteż każdy pacjent, u którego wystąpiło ...
 • Rola prokuratora w postępowaniu cywilnym (added: 2020-11-02) 

  Skoczylas, Oliwia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The role of public prosecutor in civil proceedings is not insignifi cant as it is important for protection of public interests and rule of law. The legislator perceived a real social need thus created a separate chapter ...