Now showing items 1-18 of 18

 • Barbarzyńcy i obywatele: myślenie polityczne wobec wartości (added: 2017-05-10) 

  Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Charyzmatyczni przywódcy i obietnice odnowy–populizm na przykładzie Bułgarii i Rumunii (added: 2019-04-23) 

  Kasprowicz, Dominika; Styczyńska, Natasza (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Współcześnie populizm analizowany jest na różnych płaszczyznach, a za jego reprezentantów uznaje się skrajnie odmienne postaci – od lewicowego Hugo Chaveza w Ameryce Południowej, po prawicowych polityków, ...
 • Donald Trump and America Divided against Itself (added: 2022-03-30) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Donald Trump became the president of the United States because he was able to see the deep division of the American society into 80% of the population comprising the lower and middle classes and the caste-like oligarchic ...
 • Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP (added: 2014-06-09) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem artykułu nie będzie jednak tylko prezentacja programów politycznych poszczególnych partii – eurosceptycznych zarówno przed, jak i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ukazana zostanie instrumentalna rola haseł ...
 • Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie (added: 2016-07-07) 

  Pluciński, Eugeniusz M.; Cziomer, Erhard; Świerczyńska, Jowita; Habas, Paulina; Hołota, Renata; Budzowski, Klemens; Flak, Krzysztof; Kotulewicz, Karolina; Czajkowska, Katarzyna; Wójtowicz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W niniejszej publikacja podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w zakresie stosunków politycznych i gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla czytelnika ...
 • Janusowe oblicza populizmu (added: 2019-04-23) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Populizm, podobnie jak większość ważnych terminów używanych w językach nauk społecznych, zarówno w celach idiograficznych (w rozumieniu Wilhelma Windelbanda, gdy poznanie ogranicza się wyłącznie do opisu ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 1 (XVIII), Donald Trump’s Presidency – the Unfinished Rebellion (added: 2022-03-30) 

  Bryk, Andrzej; Rabkin, Jeremy; Sadowski, Mirosław Michał; Dadak, Kazimierz; Domaradzki, Spasimir; Wolfe, Christopher (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From introduction: "Donald Trump’s one term presidency is over. Its end coincided with the COVID-19 pandemic which shook not only the health but politics as well and forced everyone to ask a question how it warped ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XIV), 2017 (60 lat Traktatów Rzymskich - od wizji do rzeczywistości) (added: 2018-04-05) 

  Bainczyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Czaja, Jan; Paterek, Anna; Czermińska, Małgorzata; Świerczyńska, Jowita; Kołek, Paweł; Dobrowolski, Tomasz; Śliż-Marciniec, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  ZE WSTĘPU: Opracowania zamieszczone w bieżącym numerze bezpośrednio i pośrednio dotyczą problemów związanych z aktualną sytuacją w procesie zmian w integracji europejskiej. Ich autorzy, analizując m.in. aspekty ekonomiczne, ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2011 (Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej) (added: 2014-06-20) 

  Marczewska-Rytko, Maria; Kubiak, Hieronim; Żukrowska, Katarzyna; Cziomer, Erhard; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Molo, Beata; Moroska-Bonkiewicz, Aleksandra; Młynarski, Tomasz; Paterek, Anna; Lasoń, Marcin; Stolarczyk, Mieczysław; Stach, Łukasz; Kasprowicz, Dominika; Styczyńska, Natasza; Bujwid-Kurek, Ewa; Pomykalska, Beata; Diec, Joachim; Kraj, Kazimierz; Burdiak, Wira; Makar, Jurij; Chorośnicki, Michał; Paleczny, Tadeusz; Murzańska, Aleksandra; Bujwid-Kurek, Ewa; Bujwid-Kurek, Ewa; Piziak-Rapacz, Anna; Habas, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym (added: 2017-02-27) 

  Widacki, Jan; Szuba-Boroń, Anna; Grzyb, Magdalena; Płatek, Monika; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dadak, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej. Omówione w niej zostały jedynie wybrane – może ktoś powiedzieć: ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011 (added: 2014-04-30) 

  Waniek, Danuta; Piechota, Grażyna; Godowska, Magdalena; Momot, Magdalena; Majorek, Marta; du Vall, Marta; Pomykalska, Beata; Rydliński, Bartosz; Janik, Krzysztof; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Publikowane teksty dotykają szerokiej płaszczyzny rozważań politologicznych. Pole badawcze zakreślić należy poczynając od uwarunkowań rodzimej polityki, poprzez zagadnienia społeczno--gospodarcze, a skończywszy na kwestiach ...
 • Populizm jako czynnik zakłócający demokratyczną transformację Bośni i Hercegowiny (added: 2019-04-23) 

  Pomykalska, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Analizę populizmu w Bośni i Hercegowinie należy rozpocząć od krótkiego rysu polityczno-społecznego tego państwa. Nie można zapominać, że specyfika struktury etnicznej tego kraju odciska wyraźne piętno ...
 • Populizm w Ameryce Łacińskiej (added: 2019-04-23) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Podejmując rozważania na temat populizmu w Ameryce Łacińskiej, należy uwzględnić kilka założeń. Po pierwsze, Ameryka Łacińska jest kulturowo, politycznie i ekonomicznie daleka od jednorodności. Funkcjonują ...
 • Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich (added: 2019-04-23) 

  Bujwid-Kurek, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Bałkany Zachodnie to określenie relatywnie nowe, po raz pierwszy zostało bowiem użyte w 1998 r. podczas szczytu Rady Europy w Wiedniu i odtąd już na stałe wpisane zostało do siatki pojęciowej właściwej dla Unii Europejskiej. ...
 • Sovereignty, Nationalism , Populism (added: 2022-03-30) 

  Rabkin, Jeremy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Nationalists do not identify themselves with one particular political system, but they aim to create and sustain sovereign nation states. There is no doubt that European Union poses a threat to the sovereignty in a ...
 • Trump and the Conservative Movement (added: 2022-03-30) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  United under Regan by anti-communism, the US Conservative movement is now deeply divided. This division was already visible in the so-called Sarah Palin’s conservative populism and the Tea Party movement. However, it ...
 • Znaczenie populizmu w wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji w XXI w. (added: 2019-04-23) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Populizm jest nieodłącznym towarzyszem społecznej i politycznej historii ludzkości. Towarzyszył człowiekowi w zamierzchłych czasach, jest uczestnikiem współczesnego życia politycznego. Głosi poglądy łatwo ...
 • „Ucieczka od wolności” – kryzys zaufania do demokracji liberalnej. Zjawisko przejściowe czy długotrwała tendencja? (added: 2018-06-26) 

  Dobrowolski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego w krajach Europy należących do zachodniego kręgu cywilizacyjnego w ostatnich latach wybuchł kryzys zaufania do demokracji liberalnej oraz w jaki sposób ...